Home

Afghanistan Charities

Latest Updates

Janagha Jaheed visited the English and computer classes of marcopolo org capacity building program in faizabad city of Badakhshan province. Currently 400 male/ female principles, headmasters and teachers and elite students from faizabad schools are covered by this program. The purpose of this program is digitalization of schools teaching and administration after giving them the capacity to access computers. بازدید جان اغا جاهد از صنف های انگلیسی و کمپیوتر برنامه ظرفیت سازی تعلیمی موسسه مارکوپولو در شهر فیض آباد، در حال حاضر بیش‌تر از ۴۰۰ نفر از امرین ، سرمعلمین و استادان و شاگردان نخبه مکاتب فیض آباد از طریق این برنامه مصروف آموزش انگلیسی و کمپیوتر به گونه کاملا مجانی هستند. هدف این برنامه دادن ظرفیت تکنالوژیکی به استادان و شاگردان و در نهایت دیجیتال سازی سیستم اداری و تدریسی مکاتب می باشد.

Audition::: we need some young male actors for a pashto serial. lovers can contact us, as fast as possible.........

1st January 2018:Seminar on Strategic Thinking held at Kateb University on 1st January 2018 in collaboration with Advanced Accounting LLC, Kabul, and Washington Ethical Consulting Corporation.

اهدای کتنی اسلامی جامعه محترم لیاقت علی امینی رهبر ائتلاف عدالت خواهان افغانستان و همکاران ایشان، توسط محترم محمد خالد رامزی مسوول اجرائیه موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان در پایان یک جلسه رسمی. کابل، ۱۷ دسامبر ۲۰۱۷

اشتراک و حضور فعال اداره مستقل انکشاف زون پایتخت در کنفرانس نهاد آیسیک-افغانستان اداره مستقل انکشاف زون پایتخت در کنفرانس دو روزه تحت نام جوانان بسوی تجارت که از سوی نهاد جهانی آیسیک-افغانستان در پوهنتون تعلیم تربیه شهید استاد برهان الدین ربانی تدویر یافته بود با ایجاد غرفه معلوماتی و همکاری های لوژیستیکی حضور یافت. این کنفرانس بمنظور متحرک ساختن نیروی جوان و به نمایش کشیدن دستاورد هایشان توسط نهاد جهانی آیسیک-افغانستان روی دست گرفته شده است که در تشویق و معرفی جوانان نخبه و مستعد به سطح کشور و منطقه ارزش بسزا خواهد داشت. در کنفرانس یاد شده انجنیر فرهاد جلالزی سرپرست اداره مستقل انکشاف زون پایتخت تعدادی از اراکین بلند رتبه دولتی، اساتید پوهنتون ها و محصلین اشتراک ورزیده بودند. قابل ذکر است که محترم دیپلوم انجنیر الهام عمر هوتکی رئیس عمومی اداره تدارکات ملی که قبلاً بحیث رئیس عمومی اداره مستقل انکشاف زون پایتخت ایفای وظیفه مینمود سخنران کلیدی کنفرانس یاد شده بود و موصوف داشته های بیشمار خویش را راجع به صلح، بلند بردن ظرفیت انسانی و کار آفرینی، درک واقع بینانه از شرایط فعلی، جهان بینی وسیع و ایجاد حس مالکیت از وطن و غیره موارد مدیریتی و خلاقیت با اشتراک کننده گان کنفرانس شریک ساخت. این در حالیست که کنفرانس ها و گردهمایی های متعدد از سوی نهاد جهانی آیسیک در حدود کم و بیش 131 کشور جهان تدویر میابد و هدف اساسی آن تشویق جوانان به ابتکار عمل و خلاقیت، راه اندازی برنامه های آموزشی، تبادل فرهنگ و نظریات بین جوانان کشور های عضو، معرفی جوانان به پوهنتون های مختلف و غیره خدمات اجتماعی میان جوانان میباشد.

حکومت وحدت ملی به برگزاری انتخابات شفاف متعهد است ملاقات با آقای یماموتو نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در این نشست برگزاری انتخابات شفاف٬ سراسری و عاری از تقلب٬ تعیین رییس کمیسیون انتخابات و رییس دارالإنشای این نهاد٬‌ آخرین تحولات سیاسی-امنیتی٬‌ روابط منطقه‌ای افغانستان٬‌ همکاری‌ پاکستان برای مبارزه با دهشت‌افگنی و برگزاری نشست بعدی روند کابل به بحث و بررسی گرفته شد.

The 6th Regional Technical Group (RTG) Meeting on the Regional Infrastructure CBM under the Heart of Asia-Istanbul Process was held on November 27, 2017 in Baku, Azerbaijan with the participation of representatives from the participating countries and supporting countries and organizations. The meeting was opened by Mr. Javid Najafov, Chief of Staff of the Ministry of Transport of Azerbaijan, Mr. Hassan Soroosh, Acting Director General for Economic Cooperation, Ministry of Foreign Affairs of Afghanistan and a representative from the Embassy of Turkmenistan in Baku followed by two sessions on transport connectivity and energy cooperation respectively. Mr. Soroosh also made a presentation, providing an overview of the priority regional projects in the areas of transport and energy as prioritized under the RI CBM and RECCA. He stressed, among other issues, the importance of addressing the investment deficit for infrastructure development as well as the need for effective partnership among all institutional partners including governments, the relevant international financial institutions and regional organizations and various national stakeholders in implementing large scale regional infrastructure projects. He also highlighted the significance of greater synergy and complementarity between RECCA, HoA-IP and other regional cooperation platforms in the wider region. The outcomes of the 6th RTG Meeting on the RI CBM will be presented to the Senior Officials Meeting on November 30th to be organized prior to the 7th Ministerial Meeting of the HoA-IP on December 01, 2017 in Baku.

ASHNA INTERNATIONAL YOUTH ASSOCIATION (AIYA) & RICGISO project for development of young businessmen department of Global Youth Opportunities (GYO) Afghan Made Project found it by Mr. Mohammad Sabir Ahmadzai the Founder and General Director of AIYA in the month of December, 2015. Afghan Made Grants (AMG) supported and developed the companies International standards for young businessmen targeting age 18th to 40th. For more information visit www.acbar.org/rfq or email us on [email protected]

زيرى ! مژده ! معاینات لابراتواری زردی سیاه وسفید ساده (HCV )(H BS ) توام با واکسین زردی سیاه بدون پرداخت پول به طور مجانی و رایگان اجرا نماید داوره اول .روزهاى پنج شنبى،جمعه د الفلاح مسلکی او مشورتی بورد پریکړه وکړه چی د تور او سپین ژیړی لابراتواری ساده معاینات (HBS )(HCV ) او دتور ژیری واکسین ګرانو وطنوالو ته په مجانی ډول اجرآ او تطبیق كرى أوله داوره. دپنج شنبى اوجمعى په ورز ‏‎حساسيت يا الرژي.واكسين زكام ‏‎آیا شما از خارش های جلدی رنج میبرید ؟ ‏‎آیا نفس تنکی متواتر دارید ؟ ‏‎آیا همراه مواد غذائی حساسیت دارید ؟ ‏‎آیا همیشه زکام سرفه و عطسه میزنید ؟ ‏‎آیا باخوردن بعضی مواد شکم درد و دلبد می شوید ؟ ‏‎آیا همراه گرد و خاک حساسیت می کنید ؟ ‏‎در صورتیکه بلی تمام این حادثات ناشی از حساسیت یا الرجی است . شما به دوا ضرورت ندارید برای واکسین ضرورت دارید مرکز واکسیناسیون الفلاح لابراتوار الفلاح دربخش وقایه امراض خطرناک مدهش واکسین های ستندرد بین المللی رابطور 24 ساعته تطبیق می نمایند. 1-واکسین الرژی یا حساسیت 2-واکسین زکام وریزیش هاى موسومی influenza برای اطفال و کاهلان 3-واکسین سګ دیوانه 4-واکسین Rubella روبیلا مخصوص خانم ها 5-واکسین زردی سیاه بطوررایګان 6-واکسین Meningitis منینجیت 7-واکسین Hepatitis A 8-انتی دوت مارګزیده ګی الفلاح :مجهز به اجراى هرنوع معاينات لابراتوارى ١ دالرژى يا حساسيت تستونه ٢ دالرجى يا حساسيت واكسين ٣ دتور اوسپين زيرى معلول په فعال أوغير فعال اومقداري ١- تشخيص برتر . تداوى بهتر ٢- تستهاى الرجى ياحساسيت ٣- واكسين الرجى ياحساسيت ٤- معاينات زردي سياه وسفيد به شكل فعال وعيرفعال ٥- معاينات تمام هورمونهاى مردانه وزنانه ،جاغور، رشد،عقامت، بى اولادى معاينات تمام هورمونهاوويروسها كه سبب أمراض نسائي ولادى ميگردد ‏ AL-Fallah Medical laboratories دالفلاح مركزى طبى لابراتوار : قدرمنو هيوادوالو! يوزل خپل لابراتوارى او تخصصى معاينات په خپل گران هيواد كى دبين اللمللى نورمونواومعياورنو په كچه په الفلاح لابراتوار كى تجربه كرى، نوموړ‎ى لابراتوار دگرانو وطنوالو په وړ‎اندى خپل مسؤليت په عمل كى ثابت كړ‎ى أوهم يي دعامى روغتيا وزارت سخه لومړ‎ى درجه امتياز ترلاسه كړ‎ى،الفلاح لابراتوار چه په أفغانستان كى يو لوى تشخيصيه مركز دى چى تول كارونه دهيواد نامتواومشهورو پتالوجستانو،تكنالوجستانو په واسطه چه اكاديمك تحصيلات په هيواد كى دننه اودهيواد نه بهر ترسره كرى اجراكيژي لكه دهستو پتالوجى معاينات (دسرطاني ناروغيو تشخيص) سايتولوژى Pap smear, FNAC ‏PCRدتور ،سپين ژيړ‎ى، تيوبركلوز HIV ياايډز معلومول په فعال عير فعال أوهم په مقدارى ډول. دتولو هارمونو اوويروسونو تشخيص چه دنسايي اوولادى ناروغيو سبب گرزي لكه نارينه،شزينه دجاغور ،نشونما،بى اولادى هارمونو تعينول. دمايكروبيالوژى يا كلچرمعاينات او انتى بيوگرام۰دهيماتولوژى يادوينى مكمل معاينات ،سپيشل سمير،Bone marrow دانيميااو لوكيمياوو تشخيص اوهمدا دول الفلاح لابراتواردهيوادوالودشه سهلت په خاطر په مركز اوولاياتوكى نوى سانگى دواكسيناسيون مركز خصوصأ دالرجى ياحساسيت ټسټونه اوواكسين،إنفلونزا ،زكام تور زيړ‎ى ،روبيلاواكسين دقلبى ناروغيو دتشخيص ايكوكارديو گرافى يادزړ‎ہ رنگه تلويزيون معاينات يا دزره دناروغيو تشخيص چى معاينات يي دهيوادنامتو او مشهور استاد داكتر سيد دَاوُدَ غضنفر له خوا په الفلاح لابراتواركى چى په 24 ساعته ډول دگرانو هيوادوالو په ادرس: كارته نواستگاه ماركيت نزديك مسجد محمدي جوار پشتني بانك شماره تماس 0781103103

https://www.facebook.com/groups/732417260226546/permalink/1177835005684767/

A great step towards Afghanistan becoming the Transit Hub In Asia. These steps are really great achievements towards a self sufficient and prosperous Afghanistan.

آخرين شانس براي راجستر نمودن در برنامه كمپ رهبريت جوانان! کمپ رهبریت جوانان برای چهارمین بار براي دو روز در شهر کابل برگزار خواهد شد. در این دو روز دانشجویان خواهند آموخت: مهارتهای رهبری، مدیریت پروژه های اجتماعی، مناظره، مهارتهای ارتباطات، self-awareness session، توسط آموزگاران با تجربه. اهداف برنامه: • بالا بردن مهارتهای رهبری در دانشجویان • آموزش دادن منجمنت پروژه های اجتماعی • آموزش دادن مناظره • انگیزه دادن (پیشرفت و تغییر) به دانشجویان • برگزار نمودن ورکشاپ کارگزاری اهداف هوشمند شرايط: - اشتراك كننده متعلم يا دانشجو باشد - اشتراك كننده بايد از ٢٣ پايين باشد فیس پروگرام: 400 افغاني فیس پروگرام برای: • غذا در جریان دو روز برنامه و refreshment • قرطاسیه • ID Card • سرتیفیکیت نوت: براي راجستر نمودن به صفحه نهاد پيام بگذاريد تا تيم برگزار كننده با شما در تماس شوند! تماس با ما: https://www.facebook.com/NewBlownSeedsNature/ نهاد برگزار کننده: نهاد نوشگفته ها NSN-New Blown Seeds Nature همکاران برنامه: Scholarship for Afghanistan، موسسه هسته های صلح و كمپاين بيا كتاب بخوانيم!

Congratulations to the All Knights Family Proud of you Guys...... #AhmaDzai

د اختر له برکته مو ټول ژوند د ورولۍ ، سوکالی نیکمرغی ، خوشحالی او خپلواکۍ ژوند وګرځه #_دویمه ورځ مو نیکمرغه

https://www.generosity.com/community-fundraising/gender-equality-program-and-women-empowerment--2

بیا هم یو څو نور نارځی ورونه راغلل ګیر نه او وتل

AHRDO profile is now available on the website of Insight on Conflict

@World Of Economy 2015-03-24

شماره پانزدهم هفته نامه‌ی جهان اقتصاد